Blog Image

Hannus blogg

Om bloggen

Här tycker jag till om bl.a. kommunal-, riks- och internationell politik.

Oljan

Internationell politik Posted on Mon, February 27, 2012 16:11:40

Följande diagram i ett inlägg på Pål Steigans blogg visar hur oljepriset räknat i euro har stigit från 9,1 € per fat när euron infördes till 93,62 € per fat i slutet av februari 2012.

Hur klokt är det då av de europeiska politikerna att hänga på USAs politik att genomdriva ett regimskifte i Iran, och stoppa oljeimporten från Iran? Steigans kommentar: “Men de europeiske lederne skjønner ikke hva de holder på med. De oppfører seg som fulle sjøfolk på landlov og tror at de kan opptre som gamle kolonimakter overfor et land som Iran.”

I en kommentar i SvD varnar också Nordeas chefsekonom Helge Pedersen för att “krisen kring Irans nukleära program” hotar att leda till ett “dramatiskt bakslag” för Europas tillväxt. Men för att anknyta till förra inlägget om medias snedvridna rapportering, så är det inte Västs ekonomiska krigföring mot Iran som ses som problemet – utan “den senaste tidens hot från Irans sida”, alltså att Iran inte stillatigande böjer sig för Västs hot!

Pål Steigans bok “Sammenbruddet” är översatt till svenska med det mer optimistiska namnet “En gång skall jorden bliva vår”. Hoppa över DN en vecka och läs den boken, och du kommer garanterat att förstå mycket mer av vad som händer i världen.Nordkorea

Internationell politik Posted on Mon, February 27, 2012 10:30:19

Det har under senaste åren blivit väldigt tydligt hur massmedia konsekvent vinklas till att sprida den världsbild som USA och NATO vill att vi ska anamma.

Ett exempel idag är artikeln i DN om Nordkoreas reaktion på Sydkoreas och USA:s gemensamma militärövningar. Vinklingen är att de galna ledarna i Nordkorea med sina protester är beredda att kasta ut världen i ett kärnvapenkrig. Inte att USA höjer spänningen i Asien med högst konkreta, militära åtgärder.

Artikeln avslutas så här :
Den koreansk-amerikanska
militärmanövern är uppdelad i två delar och den sista håller på fram till slutet av april. Den amerikanska regeringen hävdar att övningarna bara är av ”defensiv karaktär” och saknar koppling till någon geopolitisk konflikt.

Att militärmanövern “saknar koppling till någon geopolitisk konflikt” skulle kanske förtjäna en viss kritisk granskning?