Det har under senaste åren blivit väldigt tydligt hur massmedia konsekvent vinklas till att sprida den världsbild som USA och NATO vill att vi ska anamma.

Ett exempel idag är artikeln i DN om Nordkoreas reaktion på Sydkoreas och USA:s gemensamma militärövningar. Vinklingen är att de galna ledarna i Nordkorea med sina protester är beredda att kasta ut världen i ett kärnvapenkrig. Inte att USA höjer spänningen i Asien med högst konkreta, militära åtgärder.

Artikeln avslutas så här :
Den koreansk-amerikanska
militärmanövern är uppdelad i två delar och den sista håller på fram till slutet av april. Den amerikanska regeringen hävdar att övningarna bara är av ”defensiv karaktär” och saknar koppling till någon geopolitisk konflikt.

Att militärmanövern “saknar koppling till någon geopolitisk konflikt” skulle kanske förtjäna en viss kritisk granskning?