Uppdrag granskning i går, om ockupationen av sjukstugan i Dorotea och indragandet av ambulansen i Åsele, ger anledning till jämförelser med Nynäshamn, nämligen hotet om nedläggning av geriatriken. En slående likhet är att när nedskärningarna gått så långt att de är uppenbart orimliga, då sätter sig folk till motvärn. Stopp och belägg, hit men inte längre! Vissa saker måste faktiskt få kosta vad de kostar.

En skillnad är att i Umeå sitter socialdemokrater och administrerar försämringarna, medan i Stockholm är det alliansen som gör det. Egentligen spelar det ju ingen större roll om nedskärningarna genomdrivs med hjälp av privatiseringar eller inte.

Medan det socialdemokratiska landstingsrådet i Umeå gör bort sig genom att föra fram ekonomiska argument – ambulansen stod ju stilla för det mesta i Åsele- så är landstingsrådet Stig Nyman i Stockholm mer slipad.

Nyman avstår medvetet från att säga att landstinget vill spara pengar på våra allra äldsta och sjukaste medborgare. Att det är ekonomi, “besparingar”, det handlar om, det vet alla ändå. Tryggheten i att ha nära till anhöriga när man är gammal och sjuk (eller att ha en ambulans på orten), det ingår liksom inte i de ekonomiska kalkylerna.

Det som gör en extra förbannad är att dessa landstingspolitiker försöker inbilla folk att försämringarna i själva verket är förbättringar! “Kvalitet” i vården är viktigare än avstånd, säger Stig Nyman. Landstingspolitikern i Umeå yrar om att akutbilen har fördelar jämfört med ambulansen.