Det är tyst – väldigt tyst – i media om läget i Libyen efter USA:s och NATO:s “humanitära intervention”. Ett undantag är en artikel i dag i Svd, “Omvärlden bär ett stort ansvar”, som beskriver hur Libyen lämnats i sticket av FN och segrarmakterna.

Folkrättsforskarna från Uppsala beskriver en bild av eländet i dagens Libyen, som liknar på pricken den bild som kritikerna av NATO-kriget, varnade för. Det som alltså framfördes av några små bloggar i Sverige, som Motvallsbloggen. Men som konsekvent tegs ihjäl av både press och public service.

“I dag, cirka ett år efter att de första revolterna bröt ut i Libyen, fortsätter säkerhetsläget att vara oroligt. Väpnade grupper och milis kontrollerar stora delar av landet.

Enligt en rapport från Amnesty International begår dessa grupper allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter såsom utomrättsliga bestraffningar, tortyr samt fördriver civila från deras hem. Dessa hundratals väpnade grupper tar lagen i egna händer och hämnas på dem som anses ha varit trogna Gaddafi. Åtminstone tolv personer rapporterats ha dött sedan september förra året till följd av tortyr. Ett flertal personer har erkänt brott de inte begått för att få ett slut på tortyren.

Det libyska övergångsrådet har ingen kontroll över dessa grupper och behöver därför stöd från det internationella samfundet. Det är svårt att bygga upp ett väl fungerande rättssystem efter 40 år av diktatur. Den rådande instabiliteten, våldsamheterna och kränkningarna av mänskliga rättigheter och rättsstatens principer riskerar att äventyra Libyens övergång till demokrati. Trots det instabila läget och ett växande behov att säkra övergången till demokrati i Libyen har FN i dagsläget inte några nämnvärda insatser på plats.”

Nej, just det – det var ju oljetillgångarna som Frankrike, Italien och Storbritannien ville åt, och möjligheten att bi av med en mindre pålitlig allierad. USA vill ju dessutom ha militärbaser överallt.

R2P, “Responsibility to protect”, var inte motivet för kriget. Man ingriper ju inte nu mot dessa “hundratals väpnade grupper” som “tar lagen i egna händer och hämna”.