Blog Image

Hannus blogg

Om bloggen

Här tycker jag till om bl.a. kommunal-, riks- och internationell politik.

Politiskt café idag och den eviga frågan om demokrati

Tankesmedjan Posted on Sun, March 04, 2012 18:45:27

Många intressanta synpunkter kom som vanligt.

Ett förslag på kommunal nivå var att avskaffa de kommunala partierna. De sneglar ju uppåt mot partiledningarna och utgår inte därför inte helt från nynäshamnsbornas intresse. Det skulle då likna det kubanska systemet, där man röstar på kvarterskommittéer och partier inte är tillåtna, tyckte någon. (Var det inte något sådant som fanns i Libyen också, under Qadaffi. Min anm.)

En invändning mot detta förslag var att vi har inte gemensamma intressen i kommunen. De olika intressena måst få formuleras på ett skarp och klart sätt av någon typ av organisationer. Är det inte det partierna är till för?

Jag skulle vilja spinna vidare på den tanketråden. Är inte ett demokratiskt problem i dag att det även på riksplanet finns ett partisystem som inte fyller funktionen att “skarpt och klart formulera olika gruppers intressen”? Partierna ser sig ju som företag som slåss om marknadsandelar på en “väljarmarknad”, och har därmed blivit alltmer lika varandra. Alla dessa åsiktspaket trängs i “mitten” och slåss om “marginalväljarna”. Allt färre kan dessutom identifiera sig helt med något av dessa färdiga “paket”.

Men vad skulle man kunna ersätta den nuvarande stela, föråldrade partistrukturen med? En idé är att ha tillfälliga organisationer i speciella frågor, ungefär som linje 1, 2 och 3 under folkomröstningen om kärnkraft. Men ett sådant system förutsätter, tror jag ett annat samhällssystem, utan de skarpa klasskillnader vi har idag.

I Sovjet hade man ju ett rätt underligt blandsystem. Det fanns bara ett parti, men partilösa ur fackföreningar och andra organisationer kunde också nomineras. I själva valet fanns bara en kandidat, vilket kunde vara en icke-kommunist. Det här systemet tycks ju inte ha fungerat så bra ur demokratisk synvinkel…

(Det går också att gå in på admin.tankesmedjannynashamn.se också och kommentera dagens politiska café.)Filosofisk dialog nr 1: Är helheten större än summan av dess delar?

Filosofi Posted on Sun, March 04, 2012 10:42:23

Jag tänkte börja diskutera filosofiska frågor i dialogform. Man kan väl säga att jag är inspirerad av Platons dialoger, där idealisten Sokrates är hjälten. Men jag är filosofisk materialist, så min idealist kommer troligen inte att vinna diskussionerna. Fast jag ska ändå försöka göra så mycket rättvisa som möjligt åt även idealistens argument.

Så låt mig presentera personerna som deltar. Lena är en gammaldags materialist av 1700-talsmodell. Hon skulle kunna vara Lena Andersson, som skriver i Svd, och är känd för sin kritik av kristendomen. (Hennes åsikter i den följande dialogen avspeglar hennes inlägg i “Vinter”-programmet i P1)

Sedan har vi Fredrik, som är “dialektisk materialist”. Hans förebild är Friedrich Engels, som skrev bl.a. om “Naturens dialektik”.

Till slut deltar idealisten Helle, som skulle kunna vara Helle Klein, präst i Svenska Kyrkan, och f.d. ledarskribent i Aftonbladet.

Ok, då kör vi igång…

Helle: Hörni, Fedrik och Lena, vad är egentligen skillnaden mellan er? Ni anser väl båda två att allt som finns är materia, och att det inte finns någon andlig sfär, separat från den materiella världen. Alltså ingen Gud och ingen själ som överlever kroppen.

Lena: Ja, Helle, jag förstår uppriktigt sagt inte det heller. Den där dialektiken som Fredrik pratar om är väl något som Marx och Engels ärvde från den idealistiske filosofen Hegel. Jag misstänker att det bara är mumbo-jumbo, som inte har något med modern vetenskap att göra. Ansåg inte Hegel att verkligheten inte kan beskrivas utan motsägelser? Förkastar man logikens lagar, då är inte jag med i alla fall…

Fredrik: Hm, det där med motsägelsernas existens kanske vi kan vänta lite med. Det är lite för komplicerat att reda ut på det här stadiet av diskussionen. Istället skulle jag vilja ta upp en sak som du sagt Lena, att det hela är lika med summan av dess delar. Du tar med andra ord avstånd från den dialektiska insikten att det hela är mer än summan av dess delar?

Lena: Ja, absolut, det gör jag. Idealister menar t.ex att vårt medvetande måste vara något utöver vår kropp. Jag håller med om att det svårt att förstå medvetandets natur, men jag är övertygad om att det bara beror på att hjärnan är så komplicerad. Men medvetandet är summan av det som händer i hjärnan. Det finns inget “medvetande” skilt från de kemiska signalerna mellan nervcellerna.

Fredrik: Ja och nej…

Lena: Vad var det jag sa, du motsäger dig själv direkt i god hegeliansk anda. Antigen är det vi kallar för medvetande summan av aktiviteten i hjärnan eller så finns det en separat “själ” som kan lämna kroppen vid döden.

Helle: Och varför skulle det inte finnas någon själ? Har du bevis för det?

Fredrik: Stopp ett tag! Vi kan inte börja med att diskutera de allra svåraste problemen inom filosofin. Låt oss återgå till frågan om helheten kan vara mer än summan av dess delar. Vi tar ett relativt enkelt exempel, en bakterie. Den består ju av en stor mängd kemiska molekyler. Men om man tar alla dessa beståndsdelar och häller dem i en behållare, så uppstår ingen bakterie. Det enda sättet att producera en bakterie, är att låta en “föräldrabakterie” genomgå en celldelning.

Lena: Och?

Fredrik: Bakterien är alltså mer än summan av dess beståndsdelar!

Där lämnar vi kombattanterna. Men vi återkommer när de kommer in på de intressanta frågorna om dialektik och medvetandets natur.

(Jag försökte beskriva skillnaden mellan materialism och idealism i min filosofiblogg. Men helt nöjd är jag inte idag med den beskrivningen…)“Nordiska modellen” varumärkesskyddad

Svensk politik Posted on Sun, March 04, 2012 09:33:29

Enligt Svenska Dagbladet har socialdemokraterna fått uttrycket den “nordiska modellen” skyddat av Patent- och registreringsverket.

Moderaterna har som bekant “knyckt” gamla socialdemokratiska begrepp som arbetslinje och t.o.m. arbetarparti. Men att bemöta sådant genom varumärkesskydd låter …. jag saknar ord!

Partiet tilltror sig uppenbarligen inte om att vinna den politiska debatten om innebörden av den “nordiska modellen” innebär!

(Jag skrev om den nordiska socialdemokraternas förslag till uppdatering av den “nordiska modellen” här på världssystembloggen. Ja, egentligen hade man inga förslag utan man uppdrog åt forskare att fram den…)