Enligt Svenska Dagbladet har socialdemokraterna fått uttrycket den “nordiska modellen” skyddat av Patent- och registreringsverket.

Moderaterna har som bekant “knyckt” gamla socialdemokratiska begrepp som arbetslinje och t.o.m. arbetarparti. Men att bemöta sådant genom varumärkesskydd låter …. jag saknar ord!

Partiet tilltror sig uppenbarligen inte om att vinna den politiska debatten om innebörden av den “nordiska modellen” innebär!

(Jag skrev om den nordiska socialdemokraternas förslag till uppdatering av den “nordiska modellen” här på världssystembloggen. Ja, egentligen hade man inga förslag utan man uppdrog åt forskare att fram den…)