Många intressanta synpunkter kom som vanligt.

Ett förslag på kommunal nivå var att avskaffa de kommunala partierna. De sneglar ju uppåt mot partiledningarna och utgår inte därför inte helt från nynäshamnsbornas intresse. Det skulle då likna det kubanska systemet, där man röstar på kvarterskommittéer och partier inte är tillåtna, tyckte någon. (Var det inte något sådant som fanns i Libyen också, under Qadaffi. Min anm.)

En invändning mot detta förslag var att vi har inte gemensamma intressen i kommunen. De olika intressena måst få formuleras på ett skarp och klart sätt av någon typ av organisationer. Är det inte det partierna är till för?

Jag skulle vilja spinna vidare på den tanketråden. Är inte ett demokratiskt problem i dag att det även på riksplanet finns ett partisystem som inte fyller funktionen att “skarpt och klart formulera olika gruppers intressen”? Partierna ser sig ju som företag som slåss om marknadsandelar på en “väljarmarknad”, och har därmed blivit alltmer lika varandra. Alla dessa åsiktspaket trängs i “mitten” och slåss om “marginalväljarna”. Allt färre kan dessutom identifiera sig helt med något av dessa färdiga “paket”.

Men vad skulle man kunna ersätta den nuvarande stela, föråldrade partistrukturen med? En idé är att ha tillfälliga organisationer i speciella frågor, ungefär som linje 1, 2 och 3 under folkomröstningen om kärnkraft. Men ett sådant system förutsätter, tror jag ett annat samhällssystem, utan de skarpa klasskillnader vi har idag.

I Sovjet hade man ju ett rätt underligt blandsystem. Det fanns bara ett parti, men partilösa ur fackföreningar och andra organisationer kunde också nomineras. I själva valet fanns bara en kandidat, vilket kunde vara en icke-kommunist. Det här systemet tycks ju inte ha fungerat så bra ur demokratisk synvinkel…

(Det går också att gå in på admin.tankesmedjannynashamn.se också och kommentera dagens politiska café.)