Einartysken har skrivit en tänkvärd artikel igen.

Han börjar med grundläggande fakta om politiken i Mellan Östern, som att förklara varför sekulära regimer är en bra idé där. Sunni- och shiamuslimer slipper nämligen då utkämpa inbördeskrig om vem som ska ha makten, sunni eller shia!

När USA invaderade det sekulära Irak under Saddam Hussein, övergick makten till shiamuslimer, med kända, katastrofala följder för landet.

Einartysken kommer sedan in på en beskrivning av hur demokratin ser ut i USA, och den får underkänt, kan man lugnt säga. Och det är ju lite pinsamt för ett land som tagit till sin uppgift just att införa “demokrati” i andra länder. Nu senast har ju utrikesminister Clinton läxat upp Ryssland.

Här kommer några citat på tyska.

Den amerikanska regeringen borde arresteras enligt amerikanska terroristlagar för förbindelser med terrorister:
“Jetzt, wo Washington selbst Al-Qaida Verbindungen hat, wird nun die Regierung in Washington verhaftet nach dem anti-Terroristen- Gesetz?”

För Washington är “demokrati” ett massförstörelsevapen! Se på Libyen och Irak…:
“Für Washington ist „Demokratie“ eine Massen-Vernichtungs-Waffe. Wenn Washington „Demokratie“ bringt, bedeutet es die Zerstörung des Landes wie in Libyen und Irak.”

Amerikaner kan enligt en lag föreslagen av Obama, bli inspärrade på obegränsad tid utan rättegång eller bevis:
“Auf Obamas Verlangen hat der Kongress mit großer Mehrheit ein Gesetz eingeführt, das erlaubt, amerikanische Untertanen unbegrenzt ohne Verfahren oder Beweise einzusperren. ”

USA sätter sin egen författning ur spel, men vill införa “demokrati” i Mellersta Östern, Afrika, Ryssland och Kina. Varför?
“Warum ist Washington so entschlossen, dem Nahen Osten (mit Ausnahme von Saudiarabien, Bahrain, Katar und den Emiraten), Afrika, Russland und China Demokratie zu bringen, aber feindlich gegen Verfassungsrechte in Amerika?”