Som svar på frågan: självklart ja! Men för att fortsätta en tanketråd från de tidigare demokratiinläggen under kategorin “Tankesmedjan”, så finns det problem vårt nuvarande politiska system som bygger på partier. Vi röstar ju nämligen idag på partier, inte på representanter!

Vad är problemet? Jo, om vi ska ha representativ demokrati, så ska min representant rimligen vara ansvarig inför mig och inte inför hans/hennes parti. Idag tror jag att vi förutsätter att våra förtroendevalda tar hänsyn både till oss “väljare” och till sina partiorganisationer. I praktiken riskerar de förstås att alltid sätta sitt parti framför dem som valt dem.

Skulle man inte kunna tänka sig att anamma halva det förslag som fördes fram under det politiska caféet: att vi “avskaffar partierna” såtillvida att vi slutar rösta på partier i valen. Varje kandidat har möjlighet att sätta ihop ett eget program för vad han står för, och kanske t.o.m. bara hänvisa till att han stöder visst partis program.

Blir det då någon väsentlig skillnad mot dagens läge? Visst finns det en risk att det inte blir det. Men de förtroendevalda kan aldrig skylla på någon partidisciplin, utan de måste ta personligt ansvar för vad de beslutar.

Det kommer fortfarande att finnas partier i meningen politiska organisationer som arbetar för gemensamma mål. Men det nuvarande partisystemet skulle nog brytas upp så småningom, och de nya politiska organisationerna skulle bättre avspegla de olika uppfattningar som finns bland medborgarna.

En fara med ett sådant här förslag är att vi kunde få fenomen som vi sett t.ex. i Finland, där folk gärna röstar på populära personer som idrottsmän och schlagerstjärnor. Men det kanske bara är en fördel om den politiska mognaden bland folk tydligt avspeglas i valresultatet…