Fredrik: Jag tänkte vi kunde diskutera en fråga som Lena säkert tycker är “metafysisk”, nämligen frågan om vad vi menar med rörelse. Och då föreslår jag att vi utgår från den dialektiske materialisten Engels uppfattning att “rörelse är materiens existensform”. Det låter ju ganska spekulativt.

Helle: Precis. En fråga jag ställer mig är: hur kunde han veta det? Det är ett så generellt påstående om “verklighetens natur” att det är förvånande att en filosofisk materialist vågar sig på något dylikt.

Fredrik: Jag tycker själv att det är ett rätt så häpnadsväckande uttalande av Engels. Men jag tror att man måste sätta det i relation till hans uppfattning om filosofin, att dess uppgift just är att formulera de mest allmänna och generella egenskaperna hos den värld vi känner till. Och dessa “lagar” som han kallar dessa påståenden är generaliseringar utifrån det filosofen känner till utifrån “sunt förnuft” och den kunskap som vetenskaperna uppnått vid den tidpunkt filosofen uttalar sig.

Lena: Du försöker rädda Engels materialism, Fredrik. Jag föredrar att tolka den där “metafysiken” som en sorts inspirerad gissning. Han kunde visserligen luta sig mot en mer avancerad nivå hos vetenskaperna än Demokritos, men ändå känns avståndet från den tidens vetenskap till den här generaliseringen som oerhört stor.

Fredrik: Jag är böjd att hålla med dig i viss mån. Men samtidigt skulle jag nog vilja påstå att Engels tagit ett stort kliv framåt jämfört med Demokritos tes om världen som “atomer som rör sig i tomrummet”.

Helle: Jag har svårt att se den stora skillnaden!

Fredrik: Skillnaden är att Engels utgående från tidens naturvetenskap, införde en skillnad mellan olika rörelseformer. Demokritos “rörelse” representerar bara den enklaste formen av rörelse, nämligen den mekaniska rörelsen. När en “kropp” rör sig från punkt A till B, så handlar det om att byta plats i rummet, om mekanisk rörelse. Lagarna för denna typ av rörelse var relativt tillfredsställande klarlagda av Galilei och Newton först på 1600- resp. 1700-talet.

Lena: Sedan kom man fram till att värme är en sorts rörelse, vibrationer hos atomerna. Elektricitet handlar om elektriska laddningars rörelse. Kemiska reaktioner består i atomer som förenar sig med varandra. Men som “mekanisk materialist” så anser jag att alla dessa typer av rörelse kan reduceras till den enklaste formen, till den “mekaniska”.

Fredrik: Det beror på vad du menar med “reducera”. Det finns likheter och samband mellan dessa olika former av rörelsefenomen, men de är kvalitativt olika sinsemellan.

Helle: Det är intressant att Engels använder samma ord, “rörelse”, för dessa olika typer av fenomen. Ansåg inte Engels t.o.m. att tänkande är en form av mycket avancerad form av rörelse hos hjärnan? En sådan åsikt tycker jag är lika otillfredsställande som Lenas åsikt att tänkande kan reduceras till signaler mellan hjärncellerna.

Fredrik: Skillnaden kan tyckas hårfin, men det har att göra med begreppet “recuceras”, tror jag. Men jag är inte heller helt nöjd med Engels uppfattning i detta fall, utan att ha något bättre förslag!