Fredrik: Helle, jag vet att du är otålig över att vi inte kommit in på det du kallar för “mumbo-jumbot” i den dialektiska materialismen. “Motsatsernas enhet” och sådant.

Men vi kanske ska börja med att sammanfatta det som vi pratat om hittills. Till skillnad från den “gamla” materialismen som ju fortfarande har en del anhängare, så erkänner vi dialektiska materialister att det sker verkliga förändringar, att det uppstår helt nya saker och att det sker en utveckling både i naturen och i det mänskliga samhället. Allt detta skulle man kunna också formulera som att helheten är mer än summan av dess delar.

Helle: Den där uppräkningen är väl ganska okontroversiell. Finns det verkligen någon som förnekar allt detta? Vad säger du Lena, som är en sådan där gammeldags materialist enligt Fredrik?

Lena: Jag är faktiskt lite osäker på om det verkligen finns något som kan kallas “utveckling” i egentlig mening. Det finns en debatt mellan olika darwinister om den frågan. Vad är det egentligen som säger att en människa är mer utvecklad än en bakterie? Att hon skulle stå “högre” i någon sorts utvecklingsstege?

Fredrik: En människa är objektivt mer komplicerad än en bakterie.

Lena: Ja, det kan hända. Men det som kan ifrågasättas är om det finns en i naturen inneboende strävan efter “högre” utvecklingsformer.

Vi behöver inte anta någon sådan strävan för att förklara varför det uppstår nya arter. De gener som kodar för egenskaper med större överlevnadsförmåga än andra har rent statistiskt större chans att överleva.

Fredrik: Jag tror inte att den biologiska utvecklingen kan reduceras till sannolikhetslära och statistik.

Lena: Varför inte? Har du någon bättre förklaring? Är det den där “livskraften”, du inte ville förkasta, som är förklaringen?

Fredrik: Nej, att säga att det handlar om “livskraft”, är ingen förklaring. Men jag tvivlar starkt på att sannolikhetsberäkningar räcker för att förklara den biologiska utveckling som ändå är svår att bestrida existensen av. Hur kommer man ur cirkelresonemang, som att beviset för att det som är överlever är mer sannolikt, är just att det överlever?

Helle: Jag har ett förslag! Kan vi inte komma överens om att det ligger i betraktarens öga om det sker en utveckling mot “högre” nivåer eller inte. Vi människor tycker att vi är överlägsna bakterier, men bakterierna kanske tycker tvärtom…

Fredrik: En sådan syn på saken är lite för idealistisk för min smak. Det handlar inte om subjektivt tyckande om det finns utveckling i naturen eller inte. Om man förnekar utvecklingen, då har man i realiteten förnekat de framsteg som Lamarck och Darwin gjorde inom biologin. Deras upptäckter kan inte reduceras till att “det mera sannolika förekommer oftare”!

Lena: Nej, kanske inte, men du har inte någon bättre förklaring att komma med!

Fredrik: Erkännes, men jag är ingen vetenskapsman, bara en filosof…