Fredrik: Nu är jag äntligen beredd att komma in på det som du Lena, kallar för “mumbo-jumbo” i dialektiken. Till att börja med skulle jag vilja säga det vi pratat om hittills i stort sett räcker för att förstå vad materialistisk dialektik är för något. Alltså att det enligt denna finns verkliga förändringar, att det alltså uppstår helt nya företeelser, att det finns utveckling eller förändringar till “det bättre”, och att det hela är större än summan av dess delar.

Lena: Jag är inte säker på att jag håller med dig. Vad är t.ex. “verkliga” förändringar och vad är “helt nya” företeelser? Men låt gå för resonemangets skull att det är så. Nu får du förklara hur verkligheten dessutom kan vara motsägelsefull och strida mot logikens lagar!

Fredrik: Då handlar det mer om hur vi måste beskriva världen för att den ska framstå som begriplig för oss.

Vi kan börja med Demokritos enkla världsbild med atomer som rör sig i tomrummet. Låt oss betrakta en enskild atom som vi kan kalla A och dess läge i rummet kan vi kalla X.

Efter en stund har A rört sig till en annan punkt Y. Nu har vi alltså två sanna påståenden, A finns i läget X och A finns i läget Y, men dessa påståenden motsäger varandra!

Lena: Ja ja, men vi pratar ju om två olika tidpunkter så vi har inte att göra med en logisk motsägelse.

Helle: Men Lena, som du vet är jag en trägen läsare av populärvetenskap, så visst brukar en paradoxal egenskap hos kvantmekaniken uttryckas som att en partikel kan befinna sig på två ställen samtidigt!

Fredrik: Det där är intressant Helle och berör absolut dialektikens relevans för modern fysik. Men idag tycker jag vi håller oss till Demokritos enkla lära och lämnar kvantmekaniken tills vidare.

Lena: Ja, och då kan jag inte se att Demokritos atomlära kräver dialektiska “mumbo-jumbo”-operationer för att förstås.

Fredrik: Jag är inte så säker på det. Hur kan du t.ex. vara säker på att det är atomen A som rör sig till punkten Y, och inte en ny atom B som uppstår vid tiden Y, medan A upphör att existera efter tiden X?

Lena: Jag kan ju följa atomen A:s bana från X till Y!

Fredrik: Visserligen, men rent logiskt så skulle en ny atom kunna uppstå i varje punkt i den där banan.

Lena: Hm… Men fysik kan inte reduceras till logik.

Fredrik: Utmärkt Lena! Nu är du äntligen inne på min icke-reduktionistiska linje!

Jag tror faktiskt att världen i princip skulle kunna beskrivas motsägelsefritt, på ett sätt som stämmer med den formella logiken. Men den kan inte förklaras om man inte accepterar att använda motsägelser i sin beskrivning.

Om världen vore helt statisk, d.v.s. om tiden inte existerade, då skulle man kunna ge en motsägelsefri och begriplig beskrivning av världen.

Detsamma gäller om om betraktar den föränderliga världen i ett visst, enstaka ögonblick. Men när ska beskriva en föränderlig värld så går det inte längre.

Observera att för en materialist beror dialektikens nödvändighet på att världen är “dialektisk”. Glöm det det där med “tes-antites-syntes” – det är idealistisk dialektik!

Näst gång kan vi prata om mer komplicerade objekt än partiklar och atomer och också om mer avancerade förändringar än lägesförändringar. Då visar det sig att begreppet motsägelse framstår som ännu mer nödvändigt att använda.