Lena: Du påstod förra gången att en beskrivning av verkligheten kräver att man accepterar motsägelser i den. Men om man förnekar logikens allmängiltighet då rasar väl alla möjligheter till en vetenskapliga beskrivningar?

Fredrik: Nja, ta den logiska lagen att A = A. Med tiden kan A mycket väl ha förändrats till B, och då är A = icke-A, en logisk motsägelse. Om världen vore statisk, helt oföränderlig, då skulle den formella logiken gälla helt och hållet. Likaså om vi betraktar världen i ett bestämt ögonblick.

Lena: Hur är det med matematiken? Den faller samman om man inte utgår från att motsägelser är omöjliga. En massa matematiska bevis utgår från motsatsen till den sats man vill bevisa, och härleder därefter ett osant påstående. Vilket räcker för att säga att den ursprungliga satsen är sann.

Fredrik: Det är sant. Men intressant nog fanns det en riktning bland matematiker vid förra sekelskiftet, som tvivlade på “lagen om det uteslutna tredje” och krävde bättre bevis än den vanliga typen som stödjer sig på denna lag. Jag vill inte ta ställning i denna gamla debatt, men skulle vilja påpeka att matematik kan betraktas som ett axiomatiskt system. Den utgår ju från axiom, vilka betraktas som sanna utan några bevis. De är alltså “tidlösa” påståenden och drabbas därför av kritiken att inte ta hänsyn till tiden.

Lena: Ok, men när jag talar om dialektik som “mumbo-jumbo”, så tänker jag på påståenden som att det skulle finnas motsägelser i alla “ting”, och att det är dessa motsägelser som får “tingen” att utvecklas.

Fredrik: Där kan jag faktiskt delvis hålla med dig. Att även materialistiska dialektiker kan låta så där mystiska tror jag beror på att de övertagit idealisternas terminologi. Tyvärr är det ju mest idealister som skrivit om dialektik. Hegel är den främste av dem och hans uttryckssätt har smittat av sig.

Lena: Kul att du tycker som jag för en gångs skull. Så själva grundbegreppet “motsägelse” är tvivelaktigt?

Fredrik: Själva ordet motsägelse syftar ju på något språkligt, som har med tänkande att göra. Och det är ju det som utmärker idealismen, att den utgår från tänkandet och inte från den materiella verkligheten. Materialistiska dialektiker har därför egentligen rätt i att påpeka att ” motsägelsen i tanken” bara är en avspegling av “motsägelsen i tinget”. Men själva uttryckssättet låter som “mumbo-jumbo”, som om vi skulle tro att det sitter två små gubbar inne i “tinget” och argumenterar med varandra.

Lena: Ni skulle kanske hitta på ett bättre ord?

Fredrik: Jodå, det har gjorts försök. Ordet “motsättning” har t.ex. fördelen att man kan associera till samhällskonflikter som beror på intressen, inte primärt på åsikter.

Lena: Vad tycker du om “negationens negation” då?

Fredrik: Friedrich Engels gjorde en materialistisk tolkning av “negationens negation”, men jag skulle nog inte vilja använda uttrycket, eftersom det är så förknippat med Hegels idealistiska idé om “begreppets självrörelse”. Att “negera” betyder ju bokstavligt “att säga nej” och det är bara personer som kan göra det.