Lena: “Negationens negation” var du inte så förtjust i, Fredrik, men vad säger du om “kvantitetens övergång i kvalite”?

Fredrik: Ja, den devisen är väl ok, även om jag inte tycker att man ska lägga för stor vikt vid den principen heller. Den kan ses som ett specialfall av insikten att det hela tiden uppstår nya saker, i detta fall nya kvalitéer. Man brukar ofta ta exemplet med flytande vatten som kyls ner till 0 grader, och där plötsligt omvandlas till is. Det finns massor med andra exempel inom kemin.

Lena: Men principen är väl inte begränsad till det naturvetenskapliga området?

Fredrik: Nej, det är det inte, det finns en kvantitativ aspekt på det mesta. Naturvetenskapliga materialister har ibland t.o.m. fått för sig att den kvantitativa, matematiska aspekten är den enda som finns. Men så är det ju inte: 5 kg är t.ex. något helt annat än 5 timmar.

När man kommer in på hur mänskliga samhällen fungerar, så anser jag att den här principen minskar i betydelse. Ett exempel på att det ändå har en viss giltighet är Marx påpekande att en summa pengar inte kan förvandlas till kapital om den inte överstiger en viss bestämd storlek. Men den storleken hänger i sin tur på den tekniska nivån för tillfället, lönernas storlek m.m.. Så principen i sig förklarar egentligen inte så mycket.

Helle: Hur ser du på kopplingen mellan den dialektiska materialismen och den historiska materialismen. Kan man vara det ena utan att vara det andra?

Fredrik: Ett sätt att se på saken är att säga att den historiska materialismen är den dialektiska materialismen tillämpad på den mänskliga historien. Jag tycker inte riktigt om det sättet att uttrycka sig. Det låter som om den historiska materialismen inte skulle tillföra något nytt.

Helle: Vad är det nya i så fall?

Fredrik: För den dialektiska materialismen är den materiella verkligheten primär i förhållande till det mänskliga medvetandet, men för den historiska materialismen är det istället det “samhälleliga varat” som är primärt i förhållande till det “samhälleliga medvetandet”. Grovt uttryckt, din samhällsställning bestämmer din ideologi!

Helle: Men brukar inte historiska materialister också skynda sig att tillägga att den samhälleliga “överbyggnaden” också återverkar på “basen”?

Fredrik: Ja, i varje fall de som dessutom är dialektiker…

Helle: Då förstår jag inte längre, för då tycks det ju handla om ett cirkulärt beroende istället. Inte om att det ena är primärt i förhållande till det andra…

Fredrik: Engels uttryckte det som att det “i sista hand” är den ekonomiska basen som är bestämmande. Jag erkänner att det inte är lätt att förstå vad som menas med det. Vi får väl fortsätta diskussionen nästa gång.