Lena: Jag har svårt att förstå hoppet från det individuella till det samhälliga, dvs från dialektisk materialism till historisk. Känns lite väl abstrakt med termer som samhälleliga varat och samhälleliga medvetandet? Kan du utveckla dessa termer :)?

Fredrik: Frågan är väl om det någonsin skett ett hopp från det individuella till det samhälleliga. Människor till skillnad från en del andra djur har såvitt vi vet alltid varit en flockvarelse. Hon klarar sig helt enkelt inte på egen hand i naturen under någon längre tid.

En människa utan språk är ingen människa. Språket är något samhälleligt – individuella språk, som bara talas av en person, är meningslösa.

Därför ska man misstro teorier som helt utgår från individen, t.ex. nationalekonomiska teorier som utgår från den egoistiska människan med enda mål att maximera sin egen lycka.

Lena: Om vi börjar med den terminologiska aspekten. Kan man säga att historisk materialism rör det specifika för arten människa? Medan dialektisk materialism rör världen som helhet?

Fredrik: Ja, det är ingen dum beskrivning.

Lena: Nå, men vad menas då med “samhälleligt vara” och “samhälleligt medvetande”?

Fredrik: Till att börja med, är ett samhälle mer än summan av dess individer. Det är en organiserad helhet av individer och institutioner. Samhällen är en sorts “varelser” som kan beskrivas i stora drag utan att man går in på individnivå.

Något som är gemensamt för människan är att hon till skillnad från de andra djuren måste producera sina livsförnödenheter för att överleva. De olika produktionssätten, det “samhälleliga varat”, motsvaras av olika gemensamma tänkesätt, olika typer av “samhälleligt medvetande”, som filosofier, ideologier och religioner.

Lena: Det låter väldigt allmänt och inte så lite abstrakt.

Fredrik: Jo, men icke desto mindre tror jag att de flesta historiker numera skulle hålla med om den här allmänna beskrivningen. Det är knappast någon som på allvar tror att det är de stora statsmännens idéer som bestämmer historiens gång. Eller att det är Gud som ingriper på det sätt som Gamla Testamentet berättar.

Därför ser jag det som att den materialistiska komponenten i den historiska materialismen är mindre kontroversiell än den dialektiska materialismen i allmänhet.

När man går in på detaljer, så uppstår förstås meningsskiljaktigheter. Och naturligtvis när man diskuterar vad framtiden har i sitt sköte, så färgar ens politiska inställning ens bedömningar. Vi kan diskutera begreppet “vetenskaplig socialism” nästa gång, för den ställer frågan om framtiden på sin spets.