Vi hade ju en studiecirkel i Tankesmedjan om Daniel Ankarloos bok “Välfärdsmyter”. Den resulterade i en debattartikel i Nynäshamnsposten där vi ville ha reaktioner på de häpnadsväckande påståendena i Ankarloos bok. Det kom inga!

Men nu har Per Lindvall skrivit en analys i – av alla tidningar – Svenska Dagbladet, som bekräftar Ankarloos analys. Rubriken i artikeln är “Borgs överskottsmål är absurt” och börjar så här:

“Det är dags för Sverige att sluta “samla i ladorna” och istället satsa på att investera och underhålla “ladorna”, så att de inte ruttnar sönder. Det är det bästa för Sverige liksom för vår omvärld. Vi ser om våra egna hus samtidigt som vi kan bidra till att hålla uppe den i dagsläget största ekonomiska bristvaran, efterfrågan, i en åtstramningssnöpt omvärld.”

Som ekonom kan man förstå att politiken för Lindvall framstår som absurd, och att Anders Borg är en inkompetent idiot. Och det kan det väl ligga något i, men hur kommer det sig att de övriga allianspartierna men även socialdemokraterna håller fast vid det där “överskottsmålet” i den värst ekonomiska krisen sedan 30-talsdepressionen?

För Ankarloo är överskottspolitiken ett led i att få folket att acceptera nedrivningen av den svenska välfärdsmodellen. Men räcker det som förklaring? Det man kan börja undra är hur stor roll rent oförnuft spelar i politiken. Marxisterna har kanske överskattat politikernas förmåga att rationellt försvara “sina” samhällsklassers intressen?

En annan tänkbar förklaring till den rådande politiken kan ju vara helt enkelt att det inte finns någon vettig politik som kan få oss ur krisen. Det har ju visserligen höjts en del röster för att satsa på “tillväxt”, men de åtgärder som nämns är då de som alliansen misslyckats med redan. Att minska arbetslösheten genom att “öka utbudet” på arbetsmarknaden genom att tvinga fler ut på den, genom försämrade sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar, känns ju inte speciellt rationellt.

Om man är konspirationsteoretiskt lagd skulle man kunna tro att de härskande eliterna medvetet gör allt för att skapa en revolutionär situation i Europa. Åtstramningspolitik i länder med massarbetslöshet kan “förklaras” med stora statsskulder, men även länder som inte behöver strama åt som Holland retar upp sina befolkningar med kraftiga nedskärningar.

Hur är det, är inte EU-kommissionens ordförande en gammal f.d. maoist.? Han kanske i all hemlighet fortfarande jobbar för revolutionen…?