Helle: Vi har inte träffats på länge, men nu tycker jag att vi äntligen ska ta itu med den som jag tycker viktigaste filosofiska frågan, nämligen den om relationen mellan materia och medvetande.

Lena: Då tycker jag att vi börjar med att gå igenom de alternativ som finns. Jag minns att jag läste en bok i tonåren, som listade dessa. Det som gjorde mig bekymrad var att jag tyckte alla alternativen var mycket svåra att acceptera. Det är nog anledningen till att jag fortsatt intressera mig den här frågan.

Helle: Det som kanske är förvånande att denna s.k. eviga, men olösliga fråga, faktiskt debatterats så mycket på senare tid. En hel gren av filosofin, medvetandefilosofin ägnar sig åt detta.

Lena: Innan vi går in på den moderna diskussionen, kan vi väl kort gå igenom de gamla ståndpunkterna. I boken jag läste var alternativen de följande: 1) materialismen som säger att det enda som existerar är materia, och följaktligen finns ingen själ eller medvetande 2) idealismen som säger allt som existerar är av själslig, andlig natur medan materien är en illusion 3) dualismen, enligt vilken materia och medvetande är av helt olika natur, men att de påverkar varandra på något mystiskt sätt 4) medvetandet är ett epifenomen, ett mystiskt bifenomen till materian, något kvalitativt annorlunda än materia, men det kan inte påverka materian. Alternativ 3 skulle också kunna kallas för stark och alternativ 4 för svag dualism.

Fredrik: Det alternativ som saknas i denna uppräkning är den dialektiska materialismen. Men vi ska nog diskutera de här äldre uppfattningarna först, innan vi går in dialektiska materialismen, som uppstod först på 1800-talet. De fyra uppfattningarna som du nämnde Lena, är betydligt äldre.

Lena: Då tycker jag vi också lägger till en av de moderna uppfattningarna, som varit populär inom medvetandefilosofin, nämligen den s.k. funktionalismen, som menar att intelligens och medvetande är en funktion av nervsystemet. En egenskap hos materian,skulle man kanske kunna säga. Det är en åsikt som jag själv sympatiserar med.

Fredrik: Jag undrar om inte funktionalismen bara är en variant på den gamla, primitiva materialismen. Nästa möte tycker jag att vi ägnar åt “materialismen”.

Lena och Helle: Ok.