Blog Image

Hannus blogg

Om bloggen

Här tycker jag till om bl.a. kommunal-, riks- och internationell politik.

Alkärrsplans galleria

Lokal politik Posted on Fri, March 09, 2012 17:11:10

Det har förekommit några insändare i NP, som har varit kritiska mot planerna på en ny galleria mitt i centrum. Vi har ju redan en galleria där och en till vid Sjötelegrafen, strax utanför stan.

En av kritikerna som var trött på att kommersialismen breder ut sig, ville istället ha en park istället på Alkärrsplan. Vilket jag tyckte lät som ett utmärkt förslag!

Är man kritisk mot projektet så har man haft anledning att glädjas åt att de norska intressenterna bestämt sig för att dra sig ur. Dessutom har väl lågkonjunkturen fått projektet att gå lite i stå.

Nu har det kommit ett svar på kritiken från “Styrelsen i stadskärneföreningen”, med rubriken “Därför behövs Alkärrsplans galleria”.

Svaret är minst sagt andefattigt. Dom ser ett stort problem i att folk åker till andra orter för att handla grejer. “Som exempel i kalla siffror kan nämnas att mindre än 45 procent av konsumtionen av sällanköpsvaror(TV, kläder, texitilier med mera) stannar inom kommunen.”

“Det handlar om hundratals miljoner kronor som försvinner ut ur på grund av att vi inte kan erbjuda ett tillräckligt attraktivt utbud! Eller 200 – 300 minskade arbetstillfällen.”

Är det verkligen det här som socialdemokraterna tycker att kommunen ska syssla med? Kommunens deltagande i “Stadskärneföreningen” känns minst sagt tvivelaktig.Maktens arrogans

Lokal politik Posted on Fri, March 09, 2012 09:06:00

Stor rubrik på första sidan i NP idag: “Folkstorm stoppade nya p-platser på Ören”. Kommunen hade tänkt bygga fler p-platser i Örens naturreservat på Torö, men drog tillbaka sin bygglovsansökan.

Jag har inte satt mig in i ärendet personligen, så jag kan inte säga att jag har någon välgrundad åsikt i sakfrågan. Men den här affären aktualiserar synen på demokrati, som vi diskuterade på politiska caféet i söndags, och som fortsatte under kategorin Tankesmedjan på denna blogg.

Nynäshamns stadsmiljöchef säger i NP-artikeln: “Vi har gjort det för att neutralisera konflikten. Men vi avser att återkomma med en ny ansökan”. Med andra ord, så säger han, dels att han struntar i vad folk tycker, dels att han tänker köra över dem, fast av taktiska skäl inte just nu.

Det som kanske är lite ovanligt är att stadsmiljöchefen talar klarspråk om sin taktik för att genomdriva ett beslut mot folkets vilja. Men så är han förstås inte heller folkvald.

När landstingsrådet Stig Nyman tänker lägga ned geriatriken i Nynäshamn, vilket alla förstår att han vill göra, så tillämpar han också taktiken att retirera tillfälligt för att komma igen senare. Ja, han är så listig så att han tänkt sig att delegera nedläggningsbeslutet till någon annan, nämligen ett privat vårdföretag.

Vad vi kan lära av dessa två exempel är att våra “demokratiska” makthavare inte bryr sig om folkets vilja. Varför ska vi då bry oss om de “demokratiska spelregler” som dessa herrar använder för att sätta demokratin ur spel?

Makthavarna går en balansgång mellan att låtsas ta hänsyn till folks åsikter samtidigt som de också gärna vill visa att dessa är betydelselösa. Ett effektivt sätt att visa det senare, är att utlysa en folkomröstning och sedan strunta i att genomföra folkomröstningsbeslutet.

Ett övertydligt exempel är folkomröstningen om högertrafik. Frågan om vilken sida av vägen vi ska köra bil, är ju inte speciellt viktig rent politiskt. Men just därför var det genialt av politikerna att demonstrera för folk att inte ens i en sådan skitfråga respekterar vi folkviljan. Exempel på större frågor är förstås den om kärnkraften, och den nu aktuella frågan om eurosamarbetet, dit alliansen och socialdemokraterna håller på att baxa in oss in i. (Europakten har kallats för “självmordspakten” av ledande borgerliga ekonomer – fast det är ju inte de rikaste 1 %-en som drabbas av den extrema “åtstramning” man tvingar fram.)Kommunen privatiserar demokratin?

Lokal politik Posted on Sat, March 03, 2012 10:21:23

I gårdagens Nynäshamns Posten var den stora nyheten att tre “kommundelar ska få egna folkfester”. Det lyckliga kommundelarna är Sorunda, Stora Vika och Backlura. Och det är bara att gratulera!

Men läser man vidare om folkfesterna så blir åtminstone jag lite fundersam. De här festerna ingår i ett kommunalt demokratiprojekt, initierat av kommunstyrelsen. Man har gjort en upphandling av körsång och berättarcaféverksamhet från privata aktörer för 1 miljon om året i tre år.

Körsång och berättarcaféer är jättebra saker. Och absolut inget ont om dem som kommer att driva dessa verksamheter. Men hur har man tänkt i kommunledningen, när man beslutat att “stärka” dessa tre specifika områden i kommunen? Och hur upplever man där detta behov av att bli “stärkt”?

Kan man “uppifrån”, från maktens sida, organisera fram en demokratisk rörelse underifrån? Jag tror tyvärr att det är dömt att misslyckas.

På kommunens hemsida finns en del dokument om kommunens folkhälsosatsning på 30 miljoner under 3 år. Det är i folkhälsoprojektet, som det här “demokratiprojektet” ingår. Det som står i dokumenten om “egenmakt”, om att nynäshamnarna ska fås att känna att de har inflytande över sin situation o.s.v., gör mig skeptisk.

Det är en individualistisk syn som dominerar i kommunens demokratidokument, inte synen att demokrati består i gemensamt, kollektivt handlande efter diskussion. Man säger uttryckligen på ett ställe att man vill undvika “proteströrelser”. Ett par av målen är istället att öka förtroendet för politiker och att höja antalet röstande i valen!Dorotea, Åsele och Nynäshamn

Lokal politik Posted on Thu, March 01, 2012 15:56:34

Uppdrag granskning i går, om ockupationen av sjukstugan i Dorotea och indragandet av ambulansen i Åsele, ger anledning till jämförelser med Nynäshamn, nämligen hotet om nedläggning av geriatriken. En slående likhet är att när nedskärningarna gått så långt att de är uppenbart orimliga, då sätter sig folk till motvärn. Stopp och belägg, hit men inte längre! Vissa saker måste faktiskt få kosta vad de kostar.

En skillnad är att i Umeå sitter socialdemokrater och administrerar försämringarna, medan i Stockholm är det alliansen som gör det. Egentligen spelar det ju ingen större roll om nedskärningarna genomdrivs med hjälp av privatiseringar eller inte.

Medan det socialdemokratiska landstingsrådet i Umeå gör bort sig genom att föra fram ekonomiska argument – ambulansen stod ju stilla för det mesta i Åsele- så är landstingsrådet Stig Nyman i Stockholm mer slipad.

Nyman avstår medvetet från att säga att landstinget vill spara pengar på våra allra äldsta och sjukaste medborgare. Att det är ekonomi, “besparingar”, det handlar om, det vet alla ändå. Tryggheten i att ha nära till anhöriga när man är gammal och sjuk (eller att ha en ambulans på orten), det ingår liksom inte i de ekonomiska kalkylerna.

Det som gör en extra förbannad är att dessa landstingspolitiker försöker inbilla folk att försämringarna i själva verket är förbättringar! “Kvalitet” i vården är viktigare än avstånd, säger Stig Nyman. Landstingspolitikern i Umeå yrar om att akutbilen har fördelar jämfört med ambulansen.